Escola de Natura SeidiaSeidia en Benassal

Centre mediambiental i d’oci de la Fundació Caixa Castelló en el que es realitzen al llarg de l’any dos programes diferenciats d’activitats: Escola de Natura i Colònia d’estiu. Les nostres instal·lacions compten amb tots els serveis per a un màxim de 120 persones: menjador i cuina pròpia, habitacions i banys col·lectius, habitacions dobles per a professorat/monitors, aules i laboratoris, saló d’actes i pistes poliesportives.

Centro medioambiental y de ocio de la Fundació Caixa Castelló en el que se realizan a lo largo del año dos programas diferenciados de actividades: Escola de Natura y Colonia de Verano. Nuestras instalaciones cuentan con todos los servicios para un máximo de 120 personas: comedor y cocina propia, habitaciones y baños colectivos, habitaciones dobles para profesorado/monitores, aulas y laboratorios, salón de actos y pistas polideportivas.Escola de Natura

L’Escola de Natura Seidia desenvolupa durant el curs escolar, de setembre a juny, un programa d’Educació Ambiental dirigit a centres educatius no universitaris. Es realitza per a visites d’un dia i per a estades de 2 a 5 dies amb activitats en l’àmbit del bosc mediterrani i el medi rural; itineraris i tallers amb què es pretén despertar l’interès de l’alumnat pel coneixement de l’entorn i la seua problemàtica, motivar la seua participació activa en la protecció del medi, i possibilitar les relacions de convivència i el treball en equip.

La Escola de Natura Seidia desarrolla durante el curso escolar, de septiembre a junio, un programa de Educación Ambiental dirigido a centros educativos no universitarios. Se realiza para visitas de un día y para estancias de 2 a 5 días con actividades en el ámbito del bosque mediterráneo y el medio rural; itinerarios y talleres con los que se pretende despertar el interés del alumnado por el conocimiento del entorno y su problemática, motivar su participación activa en la protección del medio, y posibilitar las relaciones de convivencia y el trabajo en equipo.

Fullet informatiu

Galería fotográfica de Escola de Natura – Colonia Seidia:

Pin It on Pinterest

Share This