El Barranc dels HortsEl Barranc dels Horts és un esplèndid espai forestal de 670 hectàrees que mostra en la seua composició els avatars socioeconòmics i culturals viscuts al llarg de la seua història, des dels cultius d’ametlers, vorejant el llit d’un barranc de muntanya, fins a endinsar-nos en un bosc monumental de roures valencians (Quercus faginea) i carrasques (Quercus rotundifolia), arbres de port majestuós varies vegades centenaris, que representa una de les poques mostres de bosc madur que resten al territori valencià i confereix a este espai un incalculable valor ecològic i social, únic a nivell de la Comunitat Valenciana i de l’estat espanyol.

Este magnífic paratge, situat en el terme municipal d’Ares del Maestrat, en la comarca de l’Alt Maestrat, va ser adquirit per la Fundació Caixa Castelló en 1993 amb l’objectiu de protegir-lo i conservar-lo, sent pionera entre les entitats valencianes de Custòdia del Terrritori. Des de llavors, la Fundació Caixa Castelló desenvolupa un programa de gestió i investigació que es materialitza en nombrosos projectes de conservació i restauració dels hàbitats i de la biodiversitat,  i d’educació ambiental.

El Barranc dels Horts i Mas Vell forma part de la Xarxa Natura 2000, com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC Alt Maestrat) i com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana).

També està inclòs en la Xarxa de Microrreserves de Flora de la Comunitat Valenciana amb tres microrreserves de flora i hi ha diversos exemplars arboris, com el roure del Roquissar, de més de 600 anys de vida, integrats en el Catàleg Valencià d’Arbres Monumentals i Singulars.

Finalment, pel seu patrimoni cultural, tot el territori està englobat en el Bé d’Interès Cultural, Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla.


El Barranc dels Horts y Mas Vell es un espléndido espacio forestal de 670 hectáreas que muestra en su composición los avatares socioeconómicos y culturales vividos a lo largo de su historia, desde los cultivos de almendros, bordeando el lecho de un barranco de montaña, hasta adentrarnos en un bosque monumental de quejigos (Quercus faginea) y carrascas (Quercus rotundifolia), árboles de porte majestuoso varias veces centenarios, que representa una de las escasas muestras de bosque maduro que quedan en el territorio valenciano y confiere a este espacio un incalculable valor ecológico y social, único a nivel de la Comunidad Valenciana y del estado español.

Este magnífico paraje, situado en el término municipal de Ares del Maestrat, en la comarca de l’Alt Maestrat, fue adquirido por la Fundació Caixa Castelló en 1993 con el objetivo de protegerlo y conservarlo, siendo pionera entre las entidades valencianas de Custodia del territorio. Desde entonces, la Fundació Caixa Castelló desarrolla un programa de gestión e investigación que se materializa en numerosos proyectos de conservación y restauración de hábitats y de la biodiversidad, y de educación ambiental.

El Barranc dels Horts y Mas Vell forma parte de la Red Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario (LIC Alt Maestrat) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana).

También está incluido en la Red de Microrreservas de Flora de la Comunidad Valenciana con tres microrreservas de flora y hay diversos ejemplares arbóreos, como el roure del Roquissar, de más de 600 años de vida, integrados en el Catálogo Valenciano de Árboles Monumentales y Singulares.

Finalmente, por su patrimonio cultural, todo el territorio está englobado en el Bien de Interés Cultural, Parque Cultural de la Valltorta-Gassulla.


Visitas particulares: fines de semana y festivos, de 9:30 h a 13:30 h / Visites particulars: caps de semana i festius, de 9:30 h a 13:30 h
Entrada: donación para la conservación 3 € / persona (gratis menores de 10 años) / Entrada: donació per a la conservación 3 € / persona (gratis menors de 10 anys)

Planifica la teua visita al bosc monumental del Barranc dels Horts

A fi de gestionar adequadament l’ús públic i la conservació
d’este espai, la visita al paratge Barranc dels Horts requereix
autorització prèvia per part de la Fundació Caixa Castelló:
Telèfon 964 232 551
medioambiente@fundacioncajacastellon.es

FULLET INFORMATIU

FOLLETO INFORMATIVO


Pin It on Pinterest

Share This