Veure amb les oïdes. La increïble habilitat de les rates penades

Veure amb les oïdes. La increïble habilitat de les rates penades

Una nit d’estiu de 1956 van coincidir varius amics en una vetllada familiar organitzada pel senyor Roeder, un conegut zoòleg americà. El sopar va ser en el jardí, mentres al voltant de les làmpades il•luminades revolejaven infinitat d’arnes i altres insectes, com és habitual en qualsevol nit de juliol. En un moment del sopar, algú va pensar que el soroll produït per un tap de suro humit, lliscat pel cantell del got (el que produïx un so agut i desagradable), podia ser una bona experiència per als assistents. I mans a l’obra, heus ací el que va ocórrer: les palometes nocturnes, que fins a eixe moment revolotejaven innocents al voltant dels llums, van caure en bloc al terra com fulminades per un llamp.

Què havia ocorregut? En un primer moment els reunits van pensar que havien mort d’alguna convulsió originada pel sobtat so. Però al poc, una vegada que el soroll havia cessat, els insectes van tornar a la vida i van reprendre el seu vol erràtic com si tal cosa. El Doctor Roeder, intrigat, va repetir l’experiment moltes més vegades en les setmanes següents i el resultat va ser sempre el mateix. Afortunadament, un dada va vindre a solucionar el misteri: les palometes nocturnes eren particularment sensibles als ultrasons… i en concret, als emesos pel seu mortal enemic: la rata penada.

2. Murciélago de Herradura colgado de una viga. Autor, GaMip

Murciélago de Herradura colgado de una viga. Autor: GaMip

Com és sabut, les rates penades volen durant la nit i no utilitzen la vista per a caçar (encara que no són totalment cegues), sinó un complex sistema d’ecolocalització basat en sons imperceptibles a l’oïda humana (ultrasons), semblant a què utilitzen les sondes de pesca per a rastrejar bancs de peixos. L’eco produït quan el so rebota en la presa o en algun obstacle, és arreplegat i processat per l’animal gràcies a les seues grans orelles dirigides cap avant. Els insectes capten amb temps suficient els aguts crits que emet este mamífer volador, per la boca o el nas, i es deixen caure a terra, fent-se els morts, per evitar ser atrapats i devorats. Però les rates penades posseïxen dons extraordinaris a l’hora d’orientar-se i alterar dràsticament el seu vol i, per descomptat, són molt més intel•ligents que les palometes. Front l’estratègia de la seua presa, la rata penada és capaç de calcular la velocitat i direcció de caiguda, girar en l’aire, traçar una nova trajectòria i atrapar-la finalment en sis de cada deu intents… I tot en a penes un segon!

L’innocent rata penada que veiem volar esvalotadament per les nits en els parcs urbans és, sens dubte, un dels exemples més enlluernadors del món animal. Per a estudiar les seues habilitats es van realitzar experiments fa algunes dècades amb la rata penada de ferradura, comú en les coves on busca refugi durant el dia, i els resultats van ser sorprenents. Si en un habitació tancada estenem fils prims per tota la superfície, difícilment podrà una persona moure’s per ella sense entropessar amb alguns dels brins. Però no ocorre així amb la rata penada de ferradura: gràcies al seu sistema d’ecolocalització, un individu va poder volar durant hores en una habitació a fosques i amb centenars de fils creuats per totes les bandes sense xocar amb ells ni una sola vegada. Per dir-ho d’una manera metafòrica, este animal “veu” amb les orelles.

3. Murciélagos volando en grupo. Autor, Dizfunkshinal

Murciélagos volando en grupo. Autor: Dizfunkshinal

A poqueta nit les rates penades volen per centenars en places i parcs, o en les ribes dels rius, i els seus crits formen un rebombori constant i caòtic que en condicions normals faria quasi impossible la seua orientació. No obstant això, se sap que cada individu distingix l’eco dels seus propis crits enmig de centenars de veus semblants, i que és capaç d’atrapar a la seua presa sense confusió possible. És més: cada rata penada coneix pel to de la seua “veu” a cada un dels seus companys de caça. Si a l’escoltar-lo creu que és més dèbil que ell, llança un crit d’avís i li arrabassa amb rapidesa la presa davant dels seus propis nassos.
Els insectes voladors no són les úniques víctimes de les rates penades. En les zones àrides del sud-oest d’Àfrica, per exemple, viuen espècies el plat favorit de les quals són els escorpins. Atrapen estos perillosos animals (que podrien matar-los en un minut amb el verí del seu agulló) volant amb gran agilitat arran de terra, i sempre de manera que l’extrem de la cua de l’escorpí quede cap amunt. Una vegada en les seues urpes se’ls porten a un lloc segur on es pengen cap per avall, tallen d’un mos el dard mortal i devoren tranquil•lament a la seua presa.
La espècie coneguda com menja granotes, d’Amèrica del Sud, s’alimenta exclusivament d’estos amfibis, i és capaç de saber, només per l’eco, la grandària de la possible presa (podria tindre problemes de ser massa gran) o si es tracta d’una espècie comestible o verinosa.
Existeixen inclús rates penades pescadores que poden volar arran d’aigua en plena nit, localitzar un peix davall la superfície i afonar les seues potes ràpidament per a atrapar-lo, tot això sense a penes cometre fallades.

4. Murcielago común en la mano, Autor, Mnolf

Murciélago común en la mano. Autor: Mnolf

Però l’habilitat d’estos animals és encara major quan es tracta d’orientar-se, ja que cada rata penada guarda en el seu cervell un mapa detallat al mil•límetre del seu entorn. Així doncs, són capaços de volar “de memòria”. Un senzill experiment realitzat per l’investigador nord-americà Donald R. Griffin en els anys trenta del passat segle, ho va demostrar sens dubte: el professor Griffin comptava que tenia en casa un rata penada domesticada que per a dormir utilitzava una gàbia de pardals amb la porta oberta. Després d’una moguda nit de caça, l’animal tornava puntualment a l’alba fins al racó on es trobava la gàbia, feia un brusc moviment cap avall en forma de S i passava dret per l’obertura sense equivocar-se mai. Després girava per a penjar-se cap per avall de la barra interior, on passava tot el dia en un profund i merescut son. Un dia, per a provar si efectivament les rates penades volaven utilitzant només la memòria, el doctor va retirar la gàbia deixant només la barra interior on dormia: aquell matí la rata penada no va notar el canvi i va fer la mateixa cabriola en S per a entrar al seu “dormitori”. I així va continuar fent-ho durant setmanes! Evidentment, “havia aprés” a entrar sense tirar mà de l’ecolocalització.

Griffin va anar més enllà en el seu estudi i el va sotmetre a una altra prova. Una nit, en absència de l’inquilí, va retirar també la barra on dormia. La rata penada va arribar hores després com de costum, enfitat de menjar, va fer la maniobra en S, va girar en l’aire per a col•locar-se cap avall i a l’anar a agafar la barra es va trobar… amb el buit. Al faltar el suport on agafar-se, l’animal va quedar confós i no va tindre temps de reaccionar, per la qual cosa va caure pesadament al terra. Com és lògic, mai més va tornar a confiar en el seu malvat cuidador.

5. Murciélago comedor de frutas. Autor, Frank Starmer

Murciélago comedor de frutas. Autor: Frank Starmer

______________________________________
Traducción al castellano:

Ver con los oídos. La increíble habilidad de los murciélagos

Una noche de verano de 1956 coincidieron varios amigos en una velada familiar organizada por el señor Roeder, un conocido zoólogo americano. La cena fue en el jardín, mientras alrededor de las lámparas iluminadas revoloteaban infinidad de polillas y otros insectos tal y como es habitual en cualquier noche de julio. En un momento de la cena, alguien decidió que el ruido producido por un tapón de corcho húmedo deslizado por el borde del vaso (lo que produce un sonido agudo y desagradable) podía ser una grata experiencia para los asistentes. Tras ponerse a ello, he aquí que ocurrió lo siguiente: las mariposas nocturnas de las lámparas, que hasta ese momento revoloteaban inocentes en el aire cálido, cayeron en bloque al suelo como fulminadas por un rayo.

¿Qué había ocurrido? En un primer momento se pensó que habían muerto presa de alguna convulsión originada por el súbito sonido. Pero al poco rato y una vez que el ruido había cesado, los insectos volvieron a la vida y retomaron su vuelo errático como si tal cosa. El Doctor Roeder, intrigado, repitió el experimento muchas más veces en las semanas siguientes y el resultado fue siempre el mismo. Afortunadamente, un dato trivial vino a solucionar el misterio: las mariposas nocturnas eran particularmente sensibles a los ultrasonidos… y en concreto, a aquellos producidos por su mortal enemigo: el murciélago.

Como ya es sabido, los murciélagos vuelan durante la noche y no utilizan la vista para cazar (aunque no son totalmente ciegos), sino un complejo sistema de eco-localización basado en sonidos imperceptibles al oído humano (ultrasonidos), similar al que utilizan las sondas de pesca para rastrear bancos de peces. El eco producido cuando el sonido rebota en la presa o en algún obstáculo, es recogido y procesado por el animal gracias a sus grandes orejas dirigidas hacia adelante. Sencillamente, los insectos captan con tiempo suficiente los agudos gritos que emite este mamífero volador por la boca o la nariz, y se dejan caer al suelo para evitar ser atrapados y devorados. Pero los murciélagos poseen dones extraordinarios a la hora de orientarse o alterar drásticamente su vuelo, y desde luego son mucho más inteligentes que las mariposas. Ante la estrategia de su presa es capaz de calcular la velocidad y dirección de caída, girar en el aire, trazar una nueva trayectoria y atraparlo finalmente en seis de cada diez intentos… ¡Y todo en apenas un segundo!

El inocente murciélago que vemos todas las noches revolotear alocadamente en los paseos urbanos es, sin duda, uno de los ejemplos más deslumbrantes del mundo animal. Para estudiar sus habilidades se realizaron experimentos hace algunas décadas con el murciélago de herradura, común en las cuevas donde busca refugio durante el día, y los resultados fueron sorprendentes. Si en un cuarto cerrado tendemos hilos finos por toda la habitación, difícilmente podrá un hombre moverse por ella sin tropezar en alguna de las hebras. Pero no ocurre así con el murciélago de herradura: gracias a su sistema de eco-localización, un individuo pudo volar durante horas en la habitación a oscuras y con cientos de hilos cruzados por todas partes sin chocar con ellos ni una sola vez. Por decirlo de una manera clara, este animal “ve” con las orejas.

Al anochecer los murciélagos vuelan por centenares en plazas y paseos, o en las vegas de los ríos, y sus chillidos forman un griterío constante y caótico que en condiciones normales haría casi imposible su orientación. Sin embargo, se sabe cada individuo distingue el eco de sus propios gritos en medio de centenares de voces similares, y que es capaz de atrapar a su presa sin confusión posible. Es más: cada murciélago conoce por el tono de su “voz” a cada uno de sus compañeros de caza. Si al oírlo considera que es más débil que él, lanza un grito de aviso y le arrebata con rapidez la presa delante de sus propias narices. Los insectos voladores no son las únicas víctimas de los murciélagos. En las zonas áridas del sudoeste de África, por ejemplo, viven especies cuyo plato favorito son los escorpiones. Atrapan a estos peligrosos animales (que podrían matarlos en un minuto con el veneno de su aguijón) volando con gran agilidad a ras de suelo, y siempre de forma que el extremo de la cola quede hacia arriba. Una vez en sus garras se los llevan a un sitio seguro donde se cuelgan boca abajo, cortan de un mordisco el dardo mortal y devoran tranquilamente a su presa. El Come-ranas de América del Sur se alimenta exclusivamente de estos anfibios, y es capaz de saber solo por el eco el tamaño de la presa (sería fácil meterse en problemas de ser demasiado grande) o si se trata de una especie comestible o venenosa. Existen incluso murciélagos pescadores que son capaces de volar a ras de agua en plena noche, localizar a un pez situado bajo la superficie y hundir sus patas rápidamente para atraparlo, todo ello sin apenas cometer fallos.

Pero la habilidad de estos animales es todavía mayor cuando se trata de orientarse, ya que cada murciélago guarda en su cerebro un mapa detallado al milímetro de su entorno. Así pues, son capaces de volar “de memoria”. Un sencillo experimento realizado por el investigador norteamericano Donald R. Griffin en los años treinta del pasado siglo, lo demostró sin género de dudas: el profesor Griffin contaba que tenía un murciélago domesticado en su casa, y que para dormir utilizaba una jaula para pájaros con la puerta abierta. Tras una movida noche de caza, el animal regresaba puntualmente al amanecer hasta el rincón donde se encontraba la jaula, hacía un brusco movimiento hacia abajo en forma de S y pasaba derecho por la abertura sin equivocarse jamás. Después giraba para colgarse cabeza abajo de la barra interior, donde pasaba todo el día en un profundo y merecido sueño. Un día, para probar si efectivamente los murciélagos volaban utilizando sólo la memoria, el doctor retiró la jaula conservando únicamente la barra interior, donde dormía su amigo: aquella mañana el murciélago no notó el cambio e realizó la misma cabriola en S para introducirse en el dormitorio. ¡Y así lo siguió haciendo durante semanas! Evidentemente, “había aprendido” a entrar sin echar mano de la eco-localización.

El astuto Griffin fue más allá en su estudio y lo sometió a una prueba más. Una noche, en ausencia del inquilino, retiró también la barra donde dormía. El murciélago llegó horas después como de costumbre, ahíto de comer, hizo la maniobra en S, giró en el aire para colocarse cabeza abajo y al ir a coger la barra se encontró… con el vacío. Al faltar el soporte donde agarrarse el animal quedó confundido y no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que cayó pesadamente al suelo. Como es lógico, nunca más volvió a confiar en su malvado cuidador.